About louaverravi

מערכת התעודות של הילדה של בונוסים. טיפים מלקוחות העובדים לוקחים לעצמם. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל נערת ליווי – הפכו את העובדים לתעסוקה הטובה ביותר עם רווחים גדולים, וגברים עשירים עושים שירותים באופן בלעדי באופן ישיר באיכות הטובה ביותר. שיטה זו מספקת באופן בלעדי כוחות לייצר שותפות ארוכה, שתיהיה רווחית הן לבנות והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות יוצרת תנאים נוחים לבנות. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי בבקשת העובד, מכיוון שעלויות הנדל"ן נמצאות על כתפי העובד. העלות הממוצעת של השכרה יומית של דירות בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.