About kingwitecec

מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. מתנות מגברים עובדים עוזבות לעצמם. יעד עדיפות של סוכנות הליווי ישראל נערת ליווי – לספק לבנות תעסוקה הגונה עם רווחים טובים, וללקוחותינו מספקים שירותים ישירות ישירות לנכס הטוב ביותר. גישה זו היא שמאפשרת לפתח שותפות ארוכה, אשר תהפוך לרווחית הן לבנות והן ללקוחות שלנו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מעניקה לבנות דירות ראויות. זהו חדר במלון או בית שכור. זה תלוי בהכרזת צו העובד, מכיוון שעלויות ההסדר הן אך ורק בעלויות העובד. העלות המשוערת של השכרה היומית של דירה בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.