About farktrepgesa

עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לעובדים תנאים נוחים. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה משפיע על עומק הילדה עצמה, מכיוון שהתשלום עבור שכר הדירה הוא בלעדי על חשבון הילדה. העלות הממוצעת של נדל"ן יומי בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת תעודות של בונוסים של עובדים. בונוסים מגברים עוזבים את הבנות לעצמם. המטרה העיקרית של הליווי הישראלי שירותי ליווי לביתך – הפוך את העובדים לתעסוקה הטובה ביותר עם הכנסה רצינית, ולקוחות מעוניינים הופכים שירותים ישירות באיכות טובה יותר. רק גישה זו מאפשרת לפתח שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.